×
ÜRETMEYE ENGELİM YOK
30 Eylül, 01 Ekim, 02 Ekim |  09:00 - 17:00

Atölye 67

ÜRETMEYE ENGELİM YOK

Atölye Konusu

Kasnakla Lif Örme


Atölye Amacı

Zihinsel engelli öğrencilerin küçük kaslarının gelişimini sağlama

Görsel dikkat, hareketleri taklit, basit emir ve cümleleri anlama gibi temel bilişsel becerileri


Atölye Tanıtım
Değerlendirme Formu